109. Chân đèn điện (23*9)cm

300,000 VNĐ

( nhận xét)

20. Chân nến (20*4)cm MO

435,000 VNĐ

( nhận xét)

14. Chân cắm nến (14*9.5)cm CTY 2

406,000 VNĐ

( nhận xét)